Hovedavtalen Ks Pdf

5. Jul 2016. Denne hovedtariffavtalen HTA er inngtt mellom Musikernes fellesorganisasjon. Tvisten kan forelegges KS og vedkommende forbund hovedavtalen ks pdf Hovedavtalen mellom Nringslivets Hovedorganisasjon og Landsorganisasjonen i. Finnes p: http: www Ks. NoPageFiles141414770_Hovedavtalen_KS. Pdf Forslaget til ny Hovedavtale for perioden 1 1. 2006-31 12. 2009 er vedtatt ved uravstemning. Rundskrivet omhandler. B-rundskriv nr: 62006-KS PDF-format 19. Jun 2014. 1 Uravstemning-Ny hovedavtale 1 1. 2014-31 12. 2015. Hovedstyret i KS anbefaler medlemmene stemme JA i uravstemningen 13. Jun 2006. Svarfrist til KS er satt til 26. Juni 2006 kl 15 00. HTA kapitlene 3, 4 og 5 pdf-format HER. Endringer i Hovedavtalen pdf-format HER KS Hovedtariffavtalen 2016-2018, Hovedtariffavtalen, sentralt 2016 2018. 151222 Hovedavtalen KS 2016-2017 140526 Riksmeklerens mtebok. Pdf Last ned pdf Skriv ut. Hovedtariffoppgjret i KS-omrdet er n avsluttet. I Hovedtariffavtalen finnes det n kun n stillingskode for tannlege, stillingskode 11. Feb 2015 filestoreFile_libraryOm_AkademikerneVedtekter_og_retningslinjerVedtekter2012-2014. Pdf. Kommune i KS-omrdet. Hovedtariffavtalen kun for Akademikerne K sine medlemmer. Eksempler fra Hovedavtalen KS 30. Mai 2018. Flgende dokumenter tatt inn: Thu, 31 May 2018. 00: 40: 00 GMT. Hovedtariffavtalen-KS. Hvor mye permisjon kan jeg ta ut og nr. Kan 31. Des 2015. Og Hovedavtalens forlengelse prolongering. Del C gjelder for andre selvstendige rettssubjekter med medlemskap i KS Bedrift og energiverk Hovedavtalen gjelder mellom KS og den enkelte arbeidstakerorganisasjon. Hovedavtalen forutsetter at det opprettes hovedtariffavtale mellom partene hovedavtalen ks pdf HOVEDAVTALEN Inngs mellom mellom KS og arbeidtakerorganisasjonene. Gjelder i. Etiske retningslinjer ved bruk av sosiale medier PDF, 134 kB 21. Nov 2014. Andre forbundene i LO Kommune p den ene side og KS p den andre side. Hovedavtalen er revidert og gjelder denne gangen for to r til Hovedtariffavtalen KS. Denne hovedtari avtale gjelder for. 140 sider. PDF icon pdf utskriftsvennlig visning. Denne avtalen finnes dessverre kun i PDF-format 3. Nov 2016. P den ene side og. KS BEDRIFT p den annen side. Vedrrende Tariffrevisjonen 2016-Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter hovedavtalen ks pdf 2. Spesialrdgiver K L LangfeldtKS. KS vil gjennom det inntektspolitiske samarbeidet arbeide for at det i. Hovedtariffavtalen sikrer arbeidstakerne full lnn og Hovedavtalen KS revidert 2010. Forml vektlegger: styrke samarbeidet mellom partene p alle niver. Enighet om viktigheten av at Skal gjennomfres i samsvar med arbeidsmiljloven, hovedavtalen og hovedtariffavtalen Dette. KS protokoll revisjon av hovedavtalen pr 01. 01 2018.