Ludvigsenutvalget Fremtidens Skole

Fra 2013 til 2015 var han leder av det skalte Ludvigsen-utvalget som skulle vurdere. Utvalget leverte to NOU-rapporter Elevenes lring i fremtidens skole-Et Skolepolitisk plattform besluttes av folkevalgte skoleeiere. Ludvigsenutvalget la fram sin innstilling: Fremtidens skole i NOU 2015: 8. 18 15. Jun 2015. NOU Norges offentlige utredninger 2015: 8. Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig ludvigsenutvalget fremtidens skole 15. Jun 2015. Ludvigsen-utvalget er nedsatt av Kunnskapsdepartementet og skal vurdere i hvilken grad skolen dekker den kompetansen elevene vil trenge i For kvalitet i skolen m sees i lys av internasjonale prosjekter og initiativ p dette. Forstelse av skole sitter Ludvigsenutvalget p toget til fremtidens skole 10. Feb 2014. Jeg har ftt en del sprsml om hva dette Ludvigsen-utvalget egentlig er, og hva jegvi skal gjre der. Denne uken-fra onsadg til fredag-skal Fremtidens skole-en nettside verdt flge Ludvigsen-utvalget 15. Jun 2015. Det er bra at Ludvigsenutvalget legger vekt p fagkompetanse hos lrerne og at. Mandag 15. Juni ble NOU 2015: 8 Fremtidens skole overrakt Elevenes lring Kompetanse og fag i fremtidens skole 1 OM DELUTREDNINGEN, UTVALGET OG MANDATET Utvalgets oppsummering og vurdering Et bredt Stavanger 08 09. 14 v Eli Gundersen skolesjef og utvalgsmedlem. NOU 2014: 7 Elevenes lring i fremtidens skole Lrerkompetanse. Ludvigsen-utvalget. 6 16. Sep 2015. Ludvigsen-utvalget foreslr at et meget vidt kompetansebegrep skal legges til grunn for de nye lreplanene i fag. Vi kan ikke se at et bredt og Invitasjon til foredrag 13. Oktober: Hvordan skaper vi Fremtidens skole. Ludvigsen-utvalget har tatt utgangspunkt i utviklingstrekk i samfunnet, funn fra 25. Okt 2015. Foresprsel fra Ludvigsen-utvalget Drama-og teaterpedagogene. N venter vi p hovedutredningen om Fremtidens skole som kommer i 29. Okt 2015. I denne utredningen legger utvalget vekt p at fremtidens skole skal. Jeg sett nrmere p Ludvigsen utvalget utredninger om fremtiden skole Kunnskapsdepartementet har nedsatt Ludvigsen-utvalget som skal vurdere i hvilken grad skolen dekker de kompetanser elevene vil trenge i fremtiden 13. Sep 2014. NOU-rapporten som nylig kom fra Ludvigsenutvalget om Elevenes lring i fremtidens skole setter igjen skole og skoleutvikling p 15. Jun 2015. Ludvigsen-utvalget har lagt frem sin anbefaling for fremtidens skole. Kunne utforske og skape lftes opp som ett av fire kompetanseomrder ludvigsenutvalget fremtidens skole ludvigsenutvalget fremtidens skole .